Hộp tròn đựng nấm

Hộp tròn kín
30 Tháng Tư, 2017
Vỉ trứng
30 Tháng Tư, 2017
Hiện thị tất cả

Kích thước hộp d = 11 cm , cao 6 cm.
Thùng carton 500 hộp
Công dụng: đựng nấm kín....