Khay nhựa M10

Hộp nhựa 997 kín
30 Tháng Tư, 2017
Hộp nhựa đựng bánh
30 Tháng Tư, 2017
Hiện thị tất cả

Khay nhựa M10 đen và trắng
Kích thước : 14.2 x 14.2 x 2.0 cm
Bọc màng PE đựng rau, củ, trái cây: táo, kiwi, nấm, bắp non...